İhtiyaç Merkezli Yaklaşım

Devamını oku: Duygu Yönetimi ve Değerler
Duygu, insanın ayırt edici en önemli vasıflarındandır. Olumlu ve olumsuz duygular arasındaki hassas çizgi, insanlık kalitesini ortaya çıkarır. Kişilik de duygu yönetimiyle şekillenir.
Kişinin eğitimi, üslubu, hayat tarzı, eylem
Devamını oku: Zorunluluk Hissi ve İstekli Olmak
Bazı zamanlar bir şeyleri yapmak zorunda kalırız. Zorunluluk hissi insanın enerjisini olumsuz etkileyebilir.
Ders çalışmak zorunda hissetmek ile isteyerek bir şeyler öğrenmek arasında ciddi bir fark oluşur. Akıllı öğrenci, bir