İnsanî Gelişim

Devamını okumak için kayıt ol...

İnsanî gelişim; kalp, kafa, kese ve kemerin bir mihver etrafında tevhidi gerçekleştirmesi ve kişisel bütünlükle ilgilenir. İnsanî gelişim, kendini keşfetme ve varlık sebebiyle buluşma sürecidir.

Söz ve davranış uyumunun yanında, tutum ve davranışların, inanç ve değerlere uygunluğu insanî gelişimin gereklerindendir.

İnsanî gelişim; Ahmet Yesevî, Mevlana ve Yunuslardaki insan-ı kâmil olabilme heyecanıyla yaşamayı gerektirir.