İnsanî Gelişim

Devamını oku: İnsanî ve Sosyal Gelişim'in Hikayesi

İnsanî gelişim; kalp, kafa, kese ve kemerin bir mihver etrafında tevhidi gerçekleştirmesi ve kişisel bütünlükle ilgilenir. İnsanî gelişim, kendini keşfetme ve varlık sebebiyle buluşma sürecidir.

Söz ve davranış uyumunun yanında, tutum ve davranışların, inanç ve değerlere uygunluğu insanî gelişimin gereklerindendir.

İnsanî gelişim; Ahmet Yesevî, Mevlana ve Yunuslardaki insan-ı kâmil olabilme heyecanıyla yaşamayı gerektirir.

 

Devamını oku: İnsan, İletişim, Konuşma, Dil, Bilgi ve Kavramlar

 İnsan, konuşan ve söz ile iletişim kuran bir varlıktır.
Konuşma ve manayı taşıyan cümleler için kelimeler gereklidir.
Kelimeler, manayı taşıyan kodlama sisteminin en küçük parçalarıdır.
Düşünme ile bilgi ve anlam dünyası

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: İnsan ve Namaz
İnsan; nisyan, unutmak kökünden bir kelime. İnsan; eşref-i mahlukat, yani yaratılanların en şereflisi. İnsan; halife yani yeryüzünü imar ederek yaşanılabilir hale getirecek, sebeplere tevessül ettiğinde bir çok şey emrine verilen