İnsanî Gelişim

Devamını okumak için kayıt ol...

İnsanî gelişim; kalp, kafa, kese ve kemerin bir mihver etrafında tevhidi gerçekleştirmesi ve kişisel bütünlükle ilgilenir. İnsanî gelişim, kendini keşfetme ve varlık sebebiyle buluşma sürecidir.

Söz ve davranış uyumunun yanında, tutum ve davranışların, inanç ve değerlere uygunluğu insanî gelişimin gereklerindendir.

İnsanî gelişim; Ahmet Yesevî, Mevlana ve Yunuslardaki insan-ı kâmil olabilme heyecanıyla yaşamayı gerektirir.

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: İnsan ve Namaz
İnsan; nisyan, unutmak kökünden bir kelime. İnsan; eşref-i mahlukat, yani yaratılanların en şereflisi. İnsan; halife yani yeryüzünü imar ederek yaşanılabilir hale getirecek, sebeplere tevessül ettiğinde bir çok şey emrine verilen
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Fıtratın Dirilişi
Fıtrat, yaratılış ve insan tabiatıyla ilgili temel bir kavramdır. Temel kavramların tarif ve çerçeveleri iyi belirlendiğinde, iletişim ve anlaşma kolaylaşır.
İnsan fıtri olarak inanma, bağlanma, değerli olma ihtiyacındadır. Ben
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: İnsan ve İç Enerji
İdare tam bir sanattır. İnsanların olduğu yerde bazı problemler yaşanabilir. Önemli olan problemlerin üstesinden nasıl gelineceğini bilmektir. Bazı insanlar hep idare eden konumunda olabilir. Böyleleri karşıdakine fazla bir şey