İnsanî ve Sosyal Gelişim Merkezi, İNSGEM

İNSANÎ ve SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ, İNSGEM marka patent tescili yapılan;

YÖK, üniversiteler, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları katkısı ile kurulması planlanan bir merkezdir.

İlgilenenler iletişim ve paylaşımda bulunabilirler.

Devamını oku: Bilim Dalları ve Bütün Parça İlişkisi

Her bilim dalı, kendi içinde bir sistematiği barındırır. Bu bilim dallarının kuruluş hedefi, atmosferi ve kavramları, olayları nasıl değerlendirmektedir? Bilimin evrenselliği nerde, ne kadar geçerli olmaktadır? Bilimsellik nedir

Devamını oku: Çıkar Çatışmaları ve Hakkaniyet

Birçok zaman çıkar çatışmaları, insanî ve sosyal hayatı tehdit edebilmektedir. Geniş çaplı sorunlarda, soykırım ve savaşlarla halklar mağdur edilmektedir. Kişiler bazındaki problemler de ferdi hayatı tehdit etmektedir.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Beşeri Aşktan İlahî Aşka

Sevgi ve aşk, insanın en önemli enerji kaynağıdır. Sevginin birçok şekil ve hedefi vardır. İnsanı en fazla sarsan ve aklını başından alan sevgiye «aşk» denir. Son zamanlarda aşk kavramı mana ve değer

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Kişilik ve Gelişim
Kişinin eksik ve kusurlarını görebilmesi, gelişimin ilk adımıdır. Cehaletin farkına varabilmek, yeni şeyler öğrenmenin yolunu açar. Her şeyi bildiğini zanneden kişi, kendini gelişime ve öğrenmeye kapatıyor demektir.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Yargısız İnfazlar ve Gelişim
İnsan ve toplum hayatında çok farklı hadiseler yaşanabilir. Gelişimi en kötü etkileyen unsurlardan biri yargısız infazlardır.
Aile içindeki bireyler hakkındaki yargısız infaz kişilerin gelişimini olumsuz etkiler. Kurum içinde
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: KALP İLE BEYİN ARASINDA BİR KÖPRÜ BULUNDU
Kalpte ne varsa dil onu söyler... Emine Yeniterzi'nin e posta olarak gönderdiği içeriği dikkatlerinize arz ediyorum.
Konu ile ilgili olduğu düşünülen sayfa, http://www.heartmath.org şeklindedir.

Yüzyıllardır gelmiş geçmiş

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Tutum ve Davranışlarımız Kültürel Kodlarımızla Uyumlu mu?
Tutum ve davranışların çok farklı sebep ve sonuçları vardır. Bir toplumun varlığı ve değeri kültürel kodlarıyla anlaşılır. Bazı devir ve dönemlerde ön plana çıkan yaklaşımlar toplumun gidişatını etkileyebilir. Öz