Kitap

Doktora tezi «Kur’ân’da İNSAN Tipleri ve Davranışları» ismiyle 2003’de yayınlanmış, 2 baskı yapmış, şu an mevcudu kalmamıştır. Her bir bölümün müstakil olarak,

3 ayrı kitap olarak yayınlanması planlanmaktadır.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Kur'ân'da İNSAN Tipleri ve Davranışları - İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ IV

KISALTMALAR VI

GİRİŞ

I. ARAŞTIRMA KONUSUNUN AMAÇ VE ÖNEMİ 1

II. KAPSAM, YÖNTEM VE KAYNAKLAR 2

BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN ve DAVRANIŞI

I. İNSAN TABİATI 18

A. Fıtrat 24

1. Fıtratın Anlam ve

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: AHİRET İMAN ve DAVRANIŞ

Ahiret inancı, bu dünyayı mutlak geleceğe göre ayarlamak için mükemmel bir im­kan sunmaktadır. Allah inancını tamamlayan ve insan hayatının bir gayesi olduğunu vurgu­layarak varlığa anlam kazandıran, Kur'ân'ın ahiret

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: ALLAH İNANCI ve DAVRANIŞ

Tüm varlık aleminin mutlak merkezi olan Allah'a iman ile diğer psikolojik eğilimler arasında çok yönlü ilişkiler söz konusudur.[1] Kainattaki düzeni sağlayan bir yaratıcı fikri, bütün insanlığın fıtratında vardır. Bu durum sadece

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: İMANIN İNSAN DAVRANIŞLARINA TESİRİ

Yüksek değerler örgüsü olan inanma, insanın her yapıp-ettiği şeyin dayanağıdır. Davranışlar; insanın düşünce, kabul ve imanın tercümanıdır. Çünkü insan, ancak dinini davranış haline dönüştürerek dindar olabilir. İnanma fenomeni

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: İman-İbadet ve Davranış

İman, ibadet ve davranış, birbirleriyle irtibatlı olan kavramlardır. İnanmayan kişi, ibadet yapmaz. Usulüne uygun ibadet, kişiyi kötü davranışlardan uzak tutar.[1] İnanışlar, insanda, eşyaya anlam kazandıran dünya görüşünü

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: NİYET, HEDEF ve DAVRANIŞ

Kat'î olarak azmetmek, karar vermek, bir şeyi yapmayı içten kastetmek manasına gelen niyet, her iş ve davranışın başlangıcında kendisini gösterir. Davranışın sebebini ararken, insanların niyetlerine de bakmak bir ihtiyaç olarak

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: DÜŞÜNCE ve DAVRANIŞ

Hayat ve davranışlarımız, farkında olduğumuz veya olmadığımız düşüncelerimize göre şekillenir. Dolayısıyla kişilerin davranışlarını anlayıp değerlendirebilmek için, düşünce yapılarını bilmek gerekir. Çünkü, insanın davranış ve

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: İNSAN DAVRANIŞININ DİNAMİKLERİ

Davranışın dinamiği, kişinin içinde bulunduğu ortam, zaman ve psikolojik sahanın özelliklerinden doğar.[1] Bu durumun kişileri etkilemesi de farklı şekil ve boyutlarda olur. Çünkü her insan, diğerinden farklı, özel bir evren

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Editörlük ve İşbirliği Teklifi

Sosyal bilimlerde ekip çalışması yapılmaması sağlıklı açılımları geciktirmektedir. Beyin fırtınası, gelişim ve açılım için gereklidir. Ortak projeler, farklı bakış açıları ile güçlenir. Eğitim, iletişim sahasındaki ortak