Küresel Gelişim

Devamını oku: Küresel GelişimKüresel Gelişim; iletişim ve etkileşim sürecinin insanlığın faydasına kullanılmasıyla meşgul olur.

Taşınan ilahi misyon, bütün insanlığın hayrına çalışmayı gerektirmektedir.

Kaffetenlinnas” ve “küntün hayra ümmetin uhricetlinnas” hükümleri gereği ciddi çalışmalar yapılmalıdır.

İnsanlığa ve yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirebilme temennisiyle.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: İnsanlığın Beklentisi
İdeolojiler devri sona ermiştir, sadece bazıları devam ettiğini sanabilirler. 1945'de Faşizm, 90'lı yıllarda Komünizm, 2000'li yıllarda Kapitalizm son bulmuştur. Şu anda Materyalist zihniyet de krizler yaşamaktadır
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Tarihi Günler ve Ziyaretler
Bölgemizde dış güçler etkisi ile oluşturulan suni ayrımlar son bulmaya doğru gidebilir. Sosyal, kültürel ve dini bağlar, toplumları birbirine yaklaştırır. Yapay birliklerin oluşturulmaya çalışıldığı günümüzde yapay ayrılıklara
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Medeniyetler İttifakı
Medeniyetler ittifakı projesi, küresel çaptaki ayrışmaların panzehiri olabilecek mi? Küresel çaptaki gelişim ve değişim, insan ve toplumlar tarafından desteklenmeden olabilir mi?
Dini, insani, sosyal ve kültürel değerler, hayatın
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Türkiye için Tehditler ve Fırsatlar
Türkiye, dünyadaki hızlı değişim ve dönüşüm noktasında çok farklı ve kritik bir rol üstlenebilecektir. Batı'nın çöküşü ve doğunun yükselişi ortasında, Türkiye, duruş ve tablosunu güçlü tutar ise mihver ülkedir.
Irak'taki
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Dünya Yeni Eksenini Arıyor
Dünyadaki hızlı değişimler yeni arayış ve beklentileri ön plana çıkarmaktadır.
Asıl insanlığın maddeden huzur bulamayıp manaya doğru arayış içinde olduğu gözlemlenmektedir. Bu süreci iyi yönetebilmek gerekiyor. Temsil
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Evrensel Boyutta Dernek
Birleşmiş milletlerin akredite ettiği bir STK mız yok. Türkiye'de İnsani Değerler Derneği bunu gerçekleştirme hedefine yönelik çalışmaktadır.
Türkiye de cemaatler STK gibi çalışıyorlar. Ancak bunlar biraz kayıt dışı ekonomiye
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Türkiye’nin Gücü
Türkiye; tarihi, kültürel, dini ve jeopolitik durumu ile mihver ülkedir. Bu ülkenin kökleri ile sağlam bağlar kurarak güçlü olması topraklarımızda gözleri olan düşmanları rahatsız edebilir. Terör olaylarının arkasında bu
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Küresel Gelişim
Küresel Gelişim, iletişim çağında küçülen dünyamızdaki etkileşim sürecinin insanlığın faydasına kullanılması ile meşgul olur. Taşınan ilahi misyonun bütün insanlığın hayrına kullanılması hedefine yönelik çalışır.
"Kaffeten