Kurumsal Gelişim

Devamını oku: Ekip ve Takım RuhuKurumsal Gelişim; Kurum işleyişinde toplam kalite yönetimine uygun çözümler geliştirir.

Üretilen hizmetin, muhatap kitleye ulaştırması ve muhatap kitlenin sağlıklı hizmet almasına katkı sağlar.

Kurum kültürünün oluşumu ve gelişim stratejileriyle ilgilenir.

Kurumsal kimliğin insanî ve sosyal gelişim ilkelerine uygunluğunu denetler.

Verimli çalışma için gerekli tedbirleri alır. Kurumsal gelişimde çalışanların kendini değerli hissetmeleri en temel prensiptir.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Haset (Çekememezlik) Sıfatı ve Ayrışmalar
Ağzı laf yapanlar ve önde görünenler, haset (çekememezlik) sıfatından kurtulsalar, her şey çok daha güzel olacaktır.
Haset (çekememezlik) sebebiyle bir güzelliği engellemeye çalışmak vebal (sorumluluk) olarak yeter.
Ayrışma
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: İletişimlerde Etki ve Tepki
İletişim ve etkileşim, insanın dünyasına mana kazandıran değerlerdendir. Doğru kanal, sağlam gidişat, insanı yaşadığı atmosferde huzurlu kılar. İletişimlerde etkiye karşı olumsuz tepki ile bir yere varmak zordur. Bir yerde durup
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Kurumsal Kriz Yönetimi
Kurum yapısına göre değişmek üzere, kurumsal kriz yönetimlerinde farklı yollar izlenebilir. Kurum kültürü, tepe ve alt yönetim arası sağlıklı iletişim, kriz yönetiminde hayati önem arz eder.
Kurum hedefi, yönetim sistemi, yetki ve
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Resmi ve Hasbi Davranış
İnsanları canlı ve heyecanlı tutan, çok farklı değer ve unsurlar söz konusudur. İletişimlerde resmilik ile hasbiliği buluşturabilmek, kaliteli eserlerin açığa çıkmasına katkı sağlayabilir. Hiçbir özgün eser, resmi otoritenin
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Kurum Kültürü ve Yönetim
Kurum kültürü, verimli hizmet üretiminin gereklerindendir. Bir kurumda belli değerler ve sistematik oturmadıkça, enerji kaybı olacaktır.
Yönetim ve tüm kadro, insicam ve sağlam bir etkileşim içinde olmalıdır. Yetki ve
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: İnsani ve Sosyal Tıp
Doktor hasta iletişimi çok hassas dengeleri kendinde barındırmaktadır. Hastanın doktora güveni, doktorun bilgi ve tecrübesini sağlık ve şifa için kullanması ve sağlıklı iletişimle yakından ilgilidir.
İnsani ve sosyal tıp