Rol Teorisi

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Kalbi Sahibine Ait Kılmak
Kalp, ilahi tecelliyata mazhar olabilecek hususi mekandır. Misafir kabul edilecek ev temizlendiği gibi, kalbe ilahi tecelliyatın olabilmesi için de tahliye gerekir.
İlahi tecelliyata mazhar olabilme de, Rabbimizden adete kaçan
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Hakkı Batıla Karıştırmak
"Adalet ve hakka teslimiyet anlayışı", tam teşekkül etmediğinde, "hakkı batıla karıştırma hastalığı" devreye girer. Üstün gelmek ve her şeye rağmen haklı çıkma isteği, gerçeğin örtülmesi pahasına devreye girebilir. Bu imtihan
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Sıradanlaşma Problemi
Sıradanlaşma, en önemli çağdaş problemlerdendir. Belli bir kesim; evi, işi ve sınırlı meşguliyeti arasında sıradanlaşmaya mahkum edilmiş gibidir. Bu hayat tarzı içinde, farklılıklara pek yer yoktur.
Kişinin varlık sebebi ile
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Bakan Olabilmek
Bakanlıklar hükümetin icra organları olarak ciddi görevler yürütmektedirler. Bu görevlerin hedefe uygun beklentileri karşılayan tarzda olabilmesi, ehliyet, liyakat ve profesyonellik ile mümkün olabilir.
Bakan gözün görebilmesi
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Çocuklara Ulaşabilmek
Muhataba ve özellikle çocukların dünyasına girip onlara ulaşabilmek son dönemlerde zorlanılan konulardandır. Ama eğer ilgi gösterip, vakit ayırarak çocuklar ile iyi iletişim kurulabilirse onların kirlenmeyen dünyalarından
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: İnsanların Birbirini Anlaması
İnsan olabilmek için, bazı donanımların iyi kullanılması gerekmektedir. Konuşarak anlaşma insanın ayırt edici özelliği iken, iletişim kazaları, hem şahsî hem de sosyal hayatımızı, tehdit eder hale gelebilmektedir.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Rol Teorisi

Rol teorisi, farklı şekillerde kullanılan bir terkiptir. Hayatta, insanın bulunduğu yer ve zamana göre çok farklı rolleri vardır. Vazife, yer, zaman ve rolüne uygun davrananın başı ağrımaz.

Bulunduğumuz farklı

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Kişilik ve Davranış Münasebeti

        Kişilik/şahsiyet, her insanın kendine özgü davranış eğilimlerinin dinamik bir bütünüdür.[1] Ancak insan, öylesine karmaşıktır ve içindeki gerçek gizli eğilimleri günlük etkinliklerde öylesine zayıf ve seyrek görülür ki