İnsani ve Sosyal Gelişim

İnsanî ve Sosyal Gelişim; kültürel kodlarımızı dikkate alan, insanımızın algı sistemine uygun, disiplinler arası gelişim sistematiğidir.

İnsanî ve sosyal gelişim; üretilen doğrubilginin hayata taşınmasıyla ilgilenir.

Ferdî ve İçtimaî Kemâlât da denilebilir.

 

Devamını oku: İNSGE’nin TEMSİLİ EL TUTUŞ ŞEKLİMİZ

 Bazılarının fark ettiği resimlerimizdeki el tutuş şeklimiz, İnsanî ve Sosyal Gelişim İNSGE’yi temsil etmektedir.
İşaret parmaklarının ittifakla ileriyi göstermesi, hedef ve istikameti,
Başparmakların yukarıya yönelik olması

Devamını oku: STRATEJİK BAKIŞ AÇISIYLA İNSANÎ VE SOSYAL GELİŞİM

SASAM Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezince düzenlenen eğitim ve söyleşi programlarının 16.sı; 09 Mayıs 2015 Cumartesi Ankara da, SASAM İstanbul Temsilcisi, İnsanî ve Sosyal Gelişim Uzmanı Dr. Hüseyin

Alt Kategoriler

Devamını oku: KÜÇÜK HESAPLAR

İnsanî gelişim; kalp, kafa, kese ve kemerin bir mihver etrafında tevhidi gerçekleştirmesi ve kişisel bütünlükle ilgilenir. İnsanî gelişim, kendini keşfetme ve varlık sebebiyle buluşma sürecidir.

Söz ve davranış uyumunun yanında, tutum ve davranışların, inanç ve değerlere uygunluğu insanî gelişimin gereklerindendir.

İnsanî gelişim; Ahmet Yesevî, Mevlana ve Yunuslardaki insan-ı kâmil olabilme heyecanıyla yaşamayı gerektirir.

 

Ailevî Gelişim; Evliliğe giden yol, Aile içi iletişim, Eşler arası uyum, Küçük aile-büyük aile etkileşimleri,  Çocuk eğitimi, Vefat sonrası kırılma noktaları, miras taksimi ve hakkaniyet gibi konuları ele alır.

Toplumun ahlâkî genleri ile oynanması tehlikesine karşı uyanık olma bilinciyle hareket eder.

 

Devamını oku: KÜÇÜK HESAPLARKurumsal Gelişim; Kurum işleyişinde toplam kalite yönetimine uygun çözümler geliştirir.

Üretilen hizmetin, muhatap kitleye ulaştırması ve muhatap kitlenin sağlıklı hizmet almasına katkı sağlar.

Kurum kültürünün oluşumu ve gelişim stratejileriyle ilgilenir.

Kurumsal kimliğin insanî ve sosyal gelişim ilkelerine uygunluğunu denetler.

Verimli çalışma için gerekli tedbirleri alır. Kurumsal gelişimde çalışanların kendini değerli hissetmeleri en temel prensiptir.

Devamını oku: KÜÇÜK HESAPLARKüresel Gelişim; iletişim ve etkileşim sürecinin insanlığın faydasına kullanılmasıyla meşgul olur.

Taşınan ilahi misyon, bütün insanlığın hayrına çalışmayı gerektirmektedir.

Kaffetenlinnas” ve “küntün hayra ümmetin uhricetlinnas” hükümleri gereği ciddi çalışmalar yapılmalıdır.

İnsanlığa ve yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirebilme temennisiyle.