Uyum Teorisi

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Umursamazlık İlacı
İnsanların mizacı ve uslupları, hayat tarzını şekillendirir. Umursamaz kişilere bazen hayret edersiniz. Eskilerin deyimiyle "dünya yansa bir kalıp sabunları yanmaz".
İçinden çıklımaz gibi görünen
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Kabullenmenin Gücü
Misafir Kalem
"Kim seni bütünüyle, koşulsuzca kabul ederse değişmeye başlarsın. Onun kabulü sana böyle bir cesaret verir ki, olduğun gibi kabul edilmen seni bütünleştirir, seni kendine güvenli kılar, seni kendin gibi hissettirir
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Çözümlemede Hata Odaklı Olabilmek
Bir olay veya hatayı inceleyip çözümlemeye çalışırken şahsileştirmeden hata odaklı olmak gerekmektedir. Hataları konuşmak yerine, muhatabı suçlamayla kişiselleştirince, kişilik sahasına
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Fıtrat Dilini Konuşabilmek
"Fıtrat" insan tabiatını ve yaratılış kodlarını ifade eden bir terimdir. Bu yaratılış ve insan tabiatının kendi içinde bir sistematiği vardır.
Kim ile neyi nasıl konuşabilirsiniz konusu durum teorisi (muktezay-ı hâl) ile ilgili
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Sınıf İçi İlişkiler
TRT1'de yayınlanan "SINIF 2010" dizisi bu başlığı kullanmamıza vesile oldu. Sınıf içindeki bazı kimlikler üzerindeki tartışmalar her yapı içinde sıradan yaklaşımlarda üçüncü ve dördüncü şahıslar tarafından geniş konuşmalara
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Beklentiyi Gerçekleştirmek
Kişi, kurum ve toplumlar, çok defa kişilik ve kimliğe yönelik, beklentileri karşılama sistemine göre hareket eder. Kabiliyet ve kapasiteyi ortaya koyacak, inandırıcı ve destekli kimlik oluşturabilmek gerekir.
Beklenti oluşturmak
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Uyum Stratejisi ve Bilgi
Uyum stratejisi, derin ve kapsamlı bir konudur. Parça ve bütün ilişkisini, zaman, mekan, kişi ve gruplar ile beraber yönetmeyle ilgilenir. Kişi, kurum, yer ve zaman uyum stratejisinde her daim dikkate
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
There was a problem loading image 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/No_image_available.svg/200px-No_image_available.svg.png'
Devamını oku: Fıtratın Tecellisi
En sosyete görünümlü kişinin bile besmele ile arabaya binmesi çok dikkatimi çekmiştir. Buna fıtratın tecellisi diyorum.
İlk anda dış görünüşüne göre ötekileştirdiğiniz kimse, bazı noktalarda sizden daha hassas davranabilmektedir